Algemene voorwaarden

Facturen

De Woordgieterij is een kleine onderneming onderworpen aan de vrijstellingsregeling van belasting. Btw is daarom niet toepasselijk.

Alle facturen zijn binnen de 30 dagen na factuurdatum te betalen. Bij te late betalingen kan De Woordgieterij het factuurbedrag verhogen met een schadevergoeding van 10%. Beide partijen aanvaarden elektronische communicatie – zoals e-mail – als bewijsmiddel.

Opdrachten

De Woordgieterij gaat een inspanningsverbintenis aan om alle bevestigde opdrachten af te werken. Zij is echter niet aansprakelijk indien opdrachten niet kunnen doorgaan omwille van overmacht, zoals een brand, ziekte of computercrash.

Website

De Woordgieterij is niet aansprakelijk voor schade die (in)direct resulteert uit het gebruik van deze website, zoals virussen of manipulaties van elektronische communicatie door derden. Elk gebruik van deze website is daarom op eigen risico.